Sací příslušenství

VacuClean, s.r.o. ®
IČ: CZ 276 51 444
sídlem: U zahrádkářské kolonie 463/20, Praha 4, PSČ: 142 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 121682
DIČ: CZ-27651444
weby:
- http://www.vacuclean.cz
- http://www.delfin-cr.cz
mobil: +420 603 810 018
email: info@vacuclean.cz
 


Dimenze: všechny | DN40 | DN50 | DN60 | DN70 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN315

REDUKCE (4 položky)
obrázek číslo příslušenství cena bez DPH
SL.0176.0000
[AA2676]
Přírubové vstupní hrdlo
 • ocelové
 • určené pro modely vybavené přírubou DN150 na vstupním hrdle
 • určené pro napojení hadice DN150
 • pro model "Zefiro EV"
po přihlášení
SL.0177.0000
[AA2677]
Přírubové vstupní hrdlo
 • ocelové
 • určené pro modely vybavené přírubou DN150 na vstupním hrdle
 • určené pro napojení hadice DN125
 • pro model "Zefiro EV"
po přihlášení
SL.0178.0000
[AA2678]
Přírubové vstupní hrdlo
 • ocelové
 • určené pro modely vybavené přírubou DN150 na vstupním hrdle
 • rozdělující se na dvě větve (2x DN100)
 • pro model "Zefiro EV"
po přihlášení
SL.0179.0000
[AA2697]
Přírubové vstupní hrdlo
 • ocelové
 • určené pro modely vybavené přírubou DN150 na vstupním hrdle
 • rozdělující se na dvě větve (2x DN80)
 • pro model "Zefiro EV"
po přihlášení
PŘEDODLUČOVAČ (7 položek)
obrázek číslo příslušenství cena bez DPH
TA.0176.0000
[AA2694]
Vypouštěcí armatura DN150 - PNEU klapka
Elektropneumaticky ovládaná vypouštěcí armatura DN150.
po přihlášení
SL.0200.1018
[AA2866]
Vypouštěcí armatura DN150 - Klapka s protiváhou a aretací
Vypouštěcí armatura DN150, u které dojde po odstavení zařízení z provozu a následné ztrátě podtlaku vlivem hmotnosti nasátého materiálu k samočinému otevření a vyprázdnění sběrné nádoby. Instalovaná protiváha následně klapku uzavře.

Klapku lze manuálně zaaretovat proti samočinému vyprazdňování.

po přihlášení
TA.0248.0000
[AA2867]
Vypouštěcí armatura DN150 - motýlkovitá klapka
Ručně ovládaná motýlkovitá klapka DN150.
po přihlášení
SL.1314.0000
[AA5050]
Vypouštěcí armatura DN150 - Šoupě
Ručně ovládaná vypouštěcí armatura DN150.
po přihlášení
EP.0266.0000
[AA5051]
Vypouštěcí armatura DN150 - PNEU šoupě
Elektropneumaticky ovládaná vypouštěcí armatura DN150.
po přihlášení

[Z011A-150Z21]
Vypouštěcí armatura - klapka DN150
Mezipřírubová klapka  e vypouštěcí armatura. Zajišťuje cyklické vysypávání materálu a zároveň zajišťuje těsnost zařízení.

 • typ Z011A
 • mezi příruby PN10
 • těsnost dle DIN 3230 - těsná
 • stavební délka DIN 3202/K1
 • těleso - šedá litina GG25, precizně opracovaná
 • manžeta - NBR, vyměnitelná
 • kotouč - AISI 316, precizně opracovaný
 • hřídel - nerez 1.4104
 • ovládání - jednočinný pneupohon
 • elektromagnetický ventil, IP65
 • určený pro montáž do zóny 21
 • certifikát ATEX II 2 D Ex tb IIIC T130oC
po přihlášení

[Z011A-150Z22]
Vypouštěcí armatura - klapka DN150
Mezipřírubová klapka  e vypouštěcí armatura. Zajišťuje cyklické vysypávání materálu a zároveň zajišťuje těsnost zařízení.

 • typ Z011A
 • mezi příruby PN10
 • těsnost dle DIN 3230 - těsná
 • stavební délka DIN 3202/K1
 • těleso - šedá litina GG25, precizně opracovaná
 • manžeta - NBR, vyměnitelná
 • kotouč - AISI 316, precizně opracovaný
 • hřídel - nerez 1.4104
 • ovládání - jednočinný pneupohon
 • elektromagnetický ventil, IP65
 • určený pro instalaci do zóny 1 nebo 22
 • certifikát ATEX II 2 G EEx m II T5
po přihlášení
OSTATNÍ (1 položka)
obrázek číslo příslušenství cena bez DPH

[NRV 150-7]
Ochranný systém - Zpětná klapka
 

Zpětná klapka je ochranný systém určený k instalaci na potrubní rozvod podtlakové dopravy hořlavých a výbušných prachů třídy výbušnosti ST1. Zpětná klapka NRV 150 je zařízení s konstrukcí odolnou tlakovému rázu výbuchu pmax = 65 kPa. Klapka je při provozu držena v otevřené poloze prouděním vzdušniny, která může být tvořena směsí vzduchu s hořlavým průmyslovým prachem charakterizovaným konstantou výbušnosti Kstmax = 20 MPa.m.s-1. Při výbuchu uvnitř zařízení, které se nachází ve směru proudění vzdušniny za zpětnou klapkou, zabrání klapka přenosu nebezpečných účinků výbuchu, tlakové vlny a plamene k zařízením umístěným před zpětnou klapkou. Klapka NRV je instalovaná v potrubí vždy v pořadí ”klapka – nádoba – zdroj podtlaku“ (bráno ve směru proudění vzduchu).

Konstrukce zpětné klapky NRV150-7 je chráněna „Užitným Vzorem“ č. 20338 vydaným Úřadem Průmyslového Vlastnictví.

 • rozměry (délka/výška/šířka) 450mm/308mm/324mm
 • připojovací příruby DN150 PN6
 • hmotnost 35kg
 • max. provozní podtlak 900mbar
 • rozsah teplot -15st.C až +50st.C
 • nosným médiem smí být pouze vzduch
 • vysávaný materiál musí bý NEabrazivní, hořlavý a výbušný (třída výbušnosti St1)
 • klapka se smí instalovat 1,2m až 1,7m od místa s nebezpeční výbuchu
 • maximální redukovaný výbuchový tlak (max. pred) 45kPa
 • konstanta nárůstu výbuchového tlaku (KST) 20 MPa m s-1
 • maximální rychlost proudění v potrubí 50m/s
 • certifikát FTZÚ 09 ATEX 0294X

 

po přihlášení

VacuClean, s.r.o. ®

Nabídka ze dne: 15.07.2024 Platnost nabídky: 2 měsíce.
Přehled veškerého dodávaného příslušenství je uveden na stránce http://www.mastervac.cz/prislusenstvi.html?dn=13
Dodací lhůta cca 4 až 5 týdnů od závazné objednávky

Splatnost faktury 14 dní. Faktura předána při převzetí vysavače.
Záruka je 24 měsíců od dodání, ze záruky jsou vyjmuty rychle opotřebitelné díly, zejména filtry, těsnění, sací příslušenství.

Ceny jsou bez DPH a neobsahují dopravu k zákazníkovi. Cena dopravy je v nabídce uvedena separátní sumou.

Země původu zboží je EU

Copyright © 2007-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |